Voordoen in dialoog • Boek

  • Auteur: Rik Biesmans, Kathleen De Goignies, Jean Marie Petitclerc, Katrien Kuti, Caroline Vancraeyveldt, Sanne Van Craeyevelt, Karine Verschueren, Hilde Colpin, Roger Burggraeve, Dominique Voesten-Gerritsen
  • Prijs: €10 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Aandacht voor een kwaliteitsvolle pedagogische relatie
  • Type: Boek

Niet langer investeren in de opvoedende relatie betekent zoveel als de jongeren in de steek laten. Nadenken over deze relatie is geen vrijblijvende uitdaging die we naar believen ook aan de kant kunnen schuiven. De kern van het salesiaanse project en, wat nog belangrijker is, het geluk van de jongere zelf staat op het spel. De druk om (liefst meetbare) resultaten te bereiken via opvoeding kan ons blind maken voor de eigen vragen en noden van de jongere. De angst om grenzen te overschrijden, kan ons dusdanig verlammen dat we ons niet meer wagen aan de warme vertrouwvolle peda- gogische relaties waar Don Bosco zijn le- ven lang voor gepleit heeft. Wat zijn de mogelijkheden en de beper- kingen van pedagogische relaties? Hoe kunnen we ze vandaag concreet vormge- ven? Waar ligt de verantwoordelijkheid van de opvoeder? Wat is een goede balans tussen afstand en nabijheid? Tegen welke maatschappelijke tendensen moeten we ons afzetten en hoe doen we dat? Dit boek bundelt een aantal artikels die een kader bieden om met deze vragen om te gaan en een aantal concrete getuigenissen over het aangaan van pedagogische rela- ties in de praktijk. Moge het een stimulans en bron van inspiratie zijn om, in het spoor van Don Bosco, met jongeren op weg te blijven gaan.

Meer informatie? Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required