Vandaag pastoraal integreren in het opvoedingswerk • Boek

  • Prijs: €8 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Perspectieven en uitdagingen
  • Type: Boek

Meer dan een ‘zorgen voor’ is pastorale zorg in onze tijd en context een ‘bezorgdheid’ geworden. Pastoraal bewogen opvoeders vragen zich af of hun inzet nog zin heeft. In dit jaarboek willen we deze bezorgdheid erkennen maar tegelijk ook ombuigen naar een groeiperspectief. De klassieke pastorale aanpak doet het niet meer. Er is nood aan een paradigmawissel waarbij de onderhoudspastoraal die eigen was aan een vrij homogene christelijke samenleving losgelaten wordt en nieuwe evangeliserende modellen ruimte krijgen. Actief vertrouwen (zonder naïviteit) is daarbij een sleutelwoord. God schrijft ook op de lijnen van deze samenleving en zijn Geest zaait zich uit op de, op het eerste zicht verlaten en braakliggende, velden van onze tijd en cultuur. Bij het zoeken naar nieuwe pastorale wegen kan ook Don Bosco ons inspireren. Zorg voor de ziel van de jongere vormde de kern van zijn roeping en engagement. Vandaag wordt de opvoeder uitgedaagd ‘zielzorger’ te worden voor de jongere maar ook voor zichzelf en zijn collega’s en daarbij oog te krijgen voor het nieuwe leven dat ontluikt.

Meer informatie? Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be.

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required