Samen identiteit ontwikkelen • Boek

  • Auteur: Johan Van der Vloet, Carlo Loots, Colette Schaumont, Cyriel Craeghs, Mark Tips, Marc De Veirman, Tom Van Nevel, Frans Matthysen, Jos Van Eyken, Wim Verdeyen, Veerle Tordeurs, Jean-Paul Pinxten, Reinhilde Moriau, Paul Van Houte, Roger Burggraeve
  • Prijs: €10 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Een salesiaans perspectief
  • Type: Boek

De vraag naar de eigen identiteit staat in heel wat social-profit organisaties, en dus ook in de salesiaans geïnspireerde organisaties, steeds meer op de voorgrond. Deze vraag komt niet alleen van buitenaf maar groeit ook van binnenuit: Wie zijn wij? Waar staan we voor? Wat is onze eigenheid? Wat willen we betekenen en voor wie? De eigen salesiaanse identiteit verhelderen is een boeiende maar tegelijk geen vanzelf- sprekende uitdaging. In de eerste plaats omwille van het begrip ‘identiteit’ zelf. Wat verstaan we precies onder dit begrip? Hoe wordt de identiteit van een organisatie zichtbaar en ervaarbaar? Wat zijn de elementen die deze identiteit vorm geven en ze schragen? Hoe evolueert een organisatie- identiteit en kan je die evolutie sturen of beïnvloeden? Daarenboven wordt de vraag naar de eigen identiteit door veel christelijk geïnspireerde organisaties gesteld vanuit de ervaring dat de levensbeschouwelijke (in casu christelijke) dimensie van hun identiteit onder druk komt te staan. Ook dit roept vele vragen op: Willen we als organisatie deze christelijke signatuur bewaren of niet? Wat winnen we of verliezen we als we dit al dan niet loslaten? Kan je de aanpak en stijl van Don Bosco ook niet vorm geven zonder hiernaar te verwijzen? Als we er toch bewust voor kiezen de christelijke signatuur te behouden of (wat vaak nodig is) te her-nieuwen, hoe doe je dat dan? Met dit jaarboek hebben we ons gewaagd aan een verkenning van deze vragen en hopen we enkele inspirerende aanzetten te geven om verder over dit thema te reflecteren en er mee in de eigen organisatie aan de slag te gaan.

Meer informatie? Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required