Roeping: het avontuur van elke christen • Boek

  • Jaar: 2018
  • Prijs: €Gratis
  • Type: Boek

Het boekje 'Roeping: het avontuur van elke christen - Brief aan jonge mensen'  is een uitgave van Jongerenpastoraal en Roepingenpastoraal Vlaanderen, in aanloop naar de bisschoppensynode van oktober 2018 over ‘De jongeren, het geloof en het onderscheiden van de eigen roeping’. Het boekje wil een oriëntatie aanbieden aan jonge mensen met nieuwsgierigheid naar de weg van het geloof.

Het boekje is geschreven als een catechese voor jonge mensen. Het gaat eerst in op de betekenis van het woord roeping voor elke christen. Vervolgens wordt wat meer gezegd over onderscheiding als manier om je roeping op het spoor te komen. Tenslotte worden de kerkelijke hoofdwegen voorgesteld waarop een roeping gestalte krijgt: huwelijk en celibaat, religieus leven en gewijd ambt.

Dit boekje is bedoeld:

  • voor jonge mensen (17–35), vandaar de ondertitel ‘Brief aan jonge mensen’.
  • voor al wie met jongeren op weg gaan in geloof; persoonlijk of in allerlei groepjes. Je kan dit boekje samen met jongeren doornemen, bediscussiëren,...
  • voor al wie zich aangesproken weet om mee te bouwen aan een geroepen Kerkgemeenschap in Vlaanderen.

Bron: Kerknet.

Bestellen