Over de grens, Gezag en structuur vanuit salesiaans perspectief • Boek

  • Jaar: 2005
  • Auteur: Rik Biesmans, Annemie Vandaele, Colette Schaumont, Luc Verlinde, Benny Van Molle, Stijn Van Eyken, Geert Stroobant, Marc Veirman, Marleen Martens, Tom Van Nevel, Marleen Heylen, Jean-Marie Petitclerc
  • Prijs: €14,00
  • ISBN: Geen
  • Taal: Don Boscovormingscentrum
  • Extra info: 16x24cm
  • Type: Boek

Het stellen van grenzen en de integratie ervan bij kinderen en jongeren blijkt in onze ‘verwen’maatschappij een moeilijke opgave te zijn. Problematische opvoedingssituaties in het gezin, agressie en ontoelaatbaar gedrag van jongeren in de wijk, op de school of in de instellingen van Bijzondere Jeugdzorg halen geregeld de media. Er wordt intens gedebatteerd over het aanpakken van deze problemen. Voor welke aan- pak men ook pleit, er is in elk geval een sterker bewustzijn dat er meer aandacht moet zijn voor grenzen en structuur. De opvoedingsvisie en aanpak van Don Bosco kunnen daarbij inspirerend werken. Voor hem zijn redelijkheid, hartelijkheid en godsdienstigheid de pijlers van zijn preventief systeem. Liefde en geloof vormen een belangrijke basis, maar enkel als ze samengaan met de derde pijler: grenzen en structuur, geven ze stevigheid en stabiliteit aan de opvoeding. In dit jaarboek worden een aantal artikelen samengebracht die dit thema kaderen. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk over hun omgaan met discipline en grenzen.

U aangeboden door Don Bosco Vorming & Animatie, wordt verstuurd vanuit Oud-Heverlee. Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be voor meer informatie.

Bestellen