Meerstemmig opvoeden vandaag • Boek

  • Auteur: Roger Burggraeve
  • Prijs: €17 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Type: Boek

Een samenleving die opvoeding herleidt tot het gebruik van instrumenten en methodieken is haar geloof in de toekomst kwijt. Méér dan ooit worden we uitgedaagd tot een hernieuwde reflectie op de grondslagen en inspirerende oriëntaties voor een opvoeding die de hele mens beoogt. In zijn nieuwe boek Meerstemmig opvoeden gaat Roger Burggraeve op zoek naar die grondslagen en oriëntaties. Hij brengt er zijn fundamenteel studiewerk als professor aan de KU Leuven en zijn jaren- lang engagement als salesiaan van Don Bosco in het jongerenwerk tot een unieke synthese. De zoektocht van de auteur gebeurt in drie bewegingen. In het eerste deel gaat hij loyaal en vrijmoedig in gesprek met Don Bosco, van wie het 200ste geboortejaar wereldwijd is herdacht (1815-2015). Zijn pedagogische drietal van hartelijkheid, redelijkheid en religie krijgt een eigentijdse hertaling. In het tweede deel worden de ijkpunten voor een educatieve groei-ethiek geschetst tegen de achtergrond van het christelijk denken over barmhartigheid en bevrijding. Daarbij staat het uithouden van de spanning tussen wenselijkheid en haalbaarheid in de zorg voor kwetsbare en gekwetste jongeren centraal. Het derde deel graaft naar de ethische fundamenten van de pedagogische relatie. Daarvoor laat de auteur zich inspireren door de visie van zijn leermeester Emmanuel Levinas. Elk deel kan op zichzelf gelezen worden. Tegelijk vormt het geheel een buitengewoon sterke reflectie over wat verantwoord opvoeden vandaag vereist. Wie zich door de lectuur van dit boek kritisch laat bevragen, kan niet anders dan uitgedaagd worden tot groei naar grotere maturiteit en wijsheid in zijn pedagogisch omgaan met jongeren.

Meer informatie? Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be.

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required