Kwetsbare jongeren • Boek

  • Prijs: €10 (excl. verzendingskosten)
  • Taal: Nederlands
  • Extra info: Een uitdaging voor de samenleving en voor het salesiaans opvoedingsproject
  • Type: Boek

Kwetsbare en gekwetste jongeren zijn er in alle tijden en alle culturen. Op een ogenblik dat de opvang voor straatkinderen nog in zijn kinderschoenen stond, koos Don Bosco op een radicale manier voor de opvoeding van de sociaal en moreel ontwortelde jongeren van de grootstad Turijn. De opvang van maatschappelijk kwetsbare jongeren heeft zich ondertussen ontwikkeld tot een volwaardige sector in de hulpverlening. Maar ook in het gewone onderwijs worden leerkrachten geconfronteerd met kwetsbare jongeren. Hoe kunnen opvoeders en leerkrachten deze kwetsbaarheid omvormen tot kracht? Uit onderzoek blijkt dat er een grote preventieve invloed uit gaat van leerkrachten en opvoeders die er in slagen een positieve relatie uit te bouwen met deze maatschappelijk kwetsbare jongeren. In dit jaarboek brengen we een aantal artikelen samen die het fenomeen maatschappelijke kwetsbaarheid verkennen en perspectieven aanbieden om hier op een pedagogische manier mee om te gaan. Deze theoretische bijdragen worden afgewisseld met reflecties van mensen uit de praktijk.

Meer informatie? Contacteer vormingenanimatie@donbosco.be.

Bestellen


Schrijf u hier in voor Don Bosco digitaal (nieuwsbrief)

* indicates required