VACATURE VOOR VOLTIJDSE STAFMEDEWERK(ST)ER DON BOSCO VORMING & ANIMATIE

Don Bosco Vorming & Animatie schrijft een vacature uit voor een stafmedewerker (100%). Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot 22 april verstuurd worden naar het werkadres: Don Bosco Vorming & Animatie, t.a.v. Carlo Loots, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee.

Wie zijn wij? 

Don Bosco Vorming & Animatie ondersteunt de organisaties en personeelsleden die werken vanuit het opvoedingsproject van Don Bosco. Het gaat daarbij voornamelijk om scholen (zowel basis- als secundair onderwijs) en voorzieningen van jeugdhulp. Wij helpen hen om vorm te geven aan hun ‘salesiaanse’ identiteit. Salesiaanse betekent vanuit de inspiratie van Don Bosco. We doen dit voornamelijk door vorming, begeleiding, animatie en het aanbieden van werkinstrumenten. Omdat wij behoren tot een wereldwijde salesiaanse beweging zijn wij ook betrokken bij internationale ontmoetingen en vormingen. 

Wat zoeken wij? 

Om ons team te versterken, zoeken we een voltijdse stafmedewerk(st)er. 

Kerntaken 

Vorming: Samen met het team ontwikkel en begeleid je vormingsprogramma’s rond salesiaanse, pedagogische en pastorale thema’s. Je klaart vormingsvragen en - behoeften uit, plant programma’s, begeleidt leer- en groepsprocessen, stelt cursusmateriaal op ... 

Animatie en begeleiding: Je ondersteunt en motiveert de mensen aan de basis om actief werk te maken van het integreren en verankeren van het opvoedingsproject in hun context. Je legt contacten met het veld, bouwt netwerken uit, motiveert, begeleidt ... 

Ondersteunende taken 

Studie: Je maakt kennis met Don Bosco, zijn aanpak en inspiratie en de hedendaagse vertaling daarvan in het opvoedingsproject. Je integreert deze inzichten in je werk en persoon. Daarnaast blijf je achtergronden verwerven rond de thema’s die in onze werking aan bod komen (pedagogie, pastoraal, organisatieontwikkeling, het leren van volwassenen, beleidsvoering ...). Je werkt mee aan publicaties en schrijft daarvoor ook af en toe zelf een bijdrage vanuit je studiewerk. 

Projectontwikkeling: Je bedenkt en ontwikkelt samen met collega’s creatieve impulsen die door onze doelgroepen gebruikt kunnen worden. 

Organisatie en administratie: Je neemt organisatorische en administratieve taken verbonden aan de werking op. 

Welke kwaliteiten vinden wij belangrijk voor dit werk? 

Teamspirit: Voor heel wat van je taken werk je nauw samen met anderen. Kunnen samenwerken en overleggen zijn dan ook cruciale vaardigheden voor deze functie. 

Zelfstandig kunnen werken: Naast de momenten van samenwerking en overleg, plan en organiseer je eigen werk en studie op een zelfstandige manier. 

Communicatieve en sociale vaardigheden: Goede contacten met de organisaties waarvoor we werken zijn onontbeerlijk. 

Creativiteit: Bij onze zoektocht naar manieren om de aanpak van Don Bosco levend te houden, doen we graag beroep op je open, creatieve en kritische geest. 

Een vlotte pen: Geregeld zullen we beroep doen op je vaardigheden om teksten te schrijven en te redigeren. 

Leerbereidheid: Om in te spelen op de vragen en evoluties die op ons afkomen moet je bereid zijn te blijven leren en verder te ontwikkelen. 

Inspiratie en bewogenheid: Anderen motiveren en uitdagen om vanuit de inspiratie van Don Bosco te werken, kan enkel als je zelf zijn charisma en aanpak ten volle verwerft en inzet. 

Verdere concrete vereisten? 

• Diploma hoger onderwijs (al dan niet universitair) in de richting menswetenschappen. Een theologische of pastorale basis is een pluspunt. 

• Ervaring met opvoeding of onderwijs, hulpverlening, vormingswerk en/of pastorale animatie zijn een belangrijke troef, evenals de vertrouwdheid met Don Bosco. 

• Computervaardigheden (tekstverwerking, Power Point ...). 

• Bij voorkeur beschikken over een auto en je binnen Vlaanderen willen verplaatsen naar de organisaties waarvoor we werken. 

• Bereidheid tot beperkte vormen van weekend- en avondwerk. 

• Bereidheid om af en toe aan uitwisselings- en vormingsmomenten deel te nemen in het buitenland. 

Wat hebben wij jou te bieden? 

• Een groeiperspectief: Wij bieden je de kans om met de verschillende aspecten van het werk vertrouwd te geraken en je gaandeweg de vaardigheden eigen te maken of verder te ontplooien die je daarvoor nodig hebt. Eenmaal je goed geïntegreerd bent, krijg je de ruimte eigen accenten en ideeën in te brengen en het centrum verder mee uit te bouwen. 

Begeleiding: In het eerste jaar bieden we je een traject aan waarbij iemand je ondersteunt, feedback geeft en peilt naar je noden en vragen. Ook nadien wordt jaarlijks een functioneringsgesprek met jou gevoerd om te polsen naar je welbevinden binnen ons team en je professionele ontwikkeling verder te stimuleren. 

Supervisie: In de loop van het eerste en/of tweede werkjaar krijg je de kans om een persoonlijk supervisietraject te volgen bij een ervaren externe supervisor. 

Vorming: In overleg detecteren we mogelijke vormingsbehoeften en zoeken we naar geschikte vormingskansen om hierop in te spelen. 

• Een open gesprekscultuur: Het geven en ontvangen van feedback om groei te stimuleren is eigen aan ons team. 

Concrete info 

• Indiensttreding: 2 september 2019 

• Werkadres: Don Bosco Vorming & Animatie, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. 

• Sollicitatiebrieven met CV kunnen tot 22 april verstuurd worden naar het volgende adres: Don Bosco Vorming & Animatie, t.a.v. Carlo Loots, Don Boscolaan 15, 3050 Oud-Heverlee. Mailen kan naar: carlo.loots@donbosco.be. 

• De sollicitatiegesprekken zullen plaats vinden begin mei 2019. 

Don Bosco Vorming & Animatie, • geplaatst op 14 maart 2019