Provinciaal Kapittel Februari 2019: Welke salesiaan voor de jongeren van vandaag?

Alle salesiaanse gemeenschappen in de wereld ontvingen een brief van de Algemeen Overste over het thema van het komende Algemeen Kapittel (Turijn, februari-april 2020). Het Provinciaal Kapittel dat in februari 2019 plaatsvindt zal in voorbereiding op het Algemeen Kapittel hetzelfde thema behandelen: Welke salesianen voor de jongeren van vandaag?

VOORBEREIDINGEN PROVINCIAAL KAPITTEL

Om de drie jaar is er in alle salesiaanse provincies wereldwijd een Provinciaal Kapittel. Het 20ste PK van onze provincie BEN (Vlaanderen en Nederland) zal uit twee sessies bestaan. De eerste vindt plaats in Groenhove te Torhout van zondagmiddag 3 maart tot Aswoensdag 6 maart 2019. De tweede sessie vindt plaats in Oud-Heverlee op woensdag 1 mei 2019.

De komende maanden zal in alle salesiaanse gemeenschappen in Nederland en Vlaanderen nagedacht en gesproken worden over het thema. De commissie die het kapittel voorbereidt staat onder leiding van Dieter Verpoest sdb. De belangrijkste opdracht van de voorbereidingscommissie is het uitdiepen van het kapittelthema. In de directeurenvergadering van 25-26 september 2018 maakte Dieter Verpoest alle aanwezigen alvast vertrouwd met het thema en gaf hij een aantal overwegingen mee. Vanuit de brief van de Algemeen Overste werden drie deelthema’s geformuleerd:

  • kiezen voor de salesiaanse zending voor de armste en meest behoeftige jongeren;
  • de vorming/begeleiding van de jonge salesianen; 
  • salesianen en leken in een gedeelde zending.

In de zomereditie 2019 van Don Bosco NU zullen we verslag doen van het Provinciaal Kapittel.OVER HET LOGO VAN HET ALGEMEEN KAPITTEL

Het logo voor het 28ste Algemeen Kapittel (CG: Consiglio Generale) is ontworpen door Marco Ospina van Don Bosco in Ecuador. Bij het ontwerpen van dit logo liet de maker zich leiden door volgende zin van de Algemene Overste in zijn brief: “Zoals Don Bosco en in trouw aan de Geest, moeten we onszelf opleggen absolute prioriteit te geven aan de salesiaanse zending met de jongeren van nu om, zoals hij het was, ‘teken en drager te zijn van de liefde van God voor de jongeren, vooral voor de meest arme.’ 

Bron: Don Bosco NU, september 2018

Don Bosco NU • Salesianen van Don Bosco, • geplaatst op 03 oktober 2018