Onderwijs moet een hogere ambitie hebben (opinie)

“De slinger is te ver doorgeslagen naar welbevinden”,

dat vindt de Vlaamse minister-president over het onderwijs.

Durven excelleren en inspanningen vragen

zijn volgens hem de oplossing om niveauverlies tegen te gaan.

“Aandacht voor welbevinden en uitmuntendheid gaan hand in hand”,

zo reageert de minister van onderwijs.

In die richting spoort ook ZILL,

het nieuwe leerplanconcept voor het katholieke basisonderwijs aan.

Zill staat voor: “Zin in leren! Zin in leven!”

Dit leerplanconcept stimuleert leerkrachten 

om te streven naar kwaliteitsvol onderwijs 

met de focus op de harmonische ontwikkeling van elke leerling.

In een positief en veilig leerklimaat geloven leerkrachten 

onvoorwaardelijk in de mogelijkheden van hun leerlingen, 

en durven ze, vanuit dat geloof, hoge verwachtingen vooropstellen,

binnen de mogelijkheden van elke leerling.

Onderwijs moet een hogere ambitie hebben 

dan jongeren opleiden tot economisch rendabele volwassenen.

Jongeren begeleiden in hun groeiproces 

naar verantwoordelijke volwassenheid, moet het doel zijn.

Welbevinden is een noodzakelijke pijler in dit leerproces.

Jongeren die zich niet goed voelen, zich niet bewust zijn 

van eigen talenten, die aandacht, warmte en geborgenheid missen,

maken veel minder kans om goed te leren en zich te ontplooien.

Ons eigen opvoedingsproject, geïnspireerd door Don Bosco,

zit ook op die lijn: “Opvoeden is voorwaarden tot groei creëren”.

Kwaliteitsvol onderricht hoeft niet te wijken voor welbevinden.

Vanuit een veilige, leuke omgeving kunnen we 

jongeren nog meer uitdagen en prikkelen om zichzelf te overstijgen,

hun talenten te ontplooien, te groeien.

In het spel zitten krachtige groei- en leerkansen.

Dat geloof delen we met Don Bosco.

 

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2018/5, achterzijde

Firmin Vanspauwen • Onderwijs, • geplaatst op 14 september 2018