Liefde en geloof verbinden, op weg naar een kerkelijk huwelijk

De nieuwe brochure van Geert Lesage en is allereerst bestemd voor begeleiders in de huwelijksvoorbereiding, voorgangers in de huwelijksviering en medewerkers in de huwelijkspastoraal.

Het is geen kant-en-klare methode van huwelijksvoorbereiding, maar veeleer een toelichting bij de inhoudelijke stappen die gezet moeten worden in het voorbereidingstraject:

  1. De betekenis en invulling van christen-zijn vandaag 
  2. De betekenis en invulling van een christelijk huwelijks- en gezinsleven 
  3. De voorbereiding van de huwelijksliturgie.

De eerste drie hoofdstukken van de brochure belichten deze stappen: Geloven – God en mens liefhebben, Trouwen – elke dag ja zeggen aan elkaar en Vieren – de liefde ingezegend. De bisschoppen reiken hier inhoudelijke elementen aan die in deze drie thema’s aan bod kunnen komen en die aansluiten bij het pastorale gedeelte van het vernieuwde huwelijksformulier. Hoe ze in het voorbereidingstraject precies aangebracht en uitgewerkt worden, en in hoeveel samenkomsten, hangt af van het beleid in het bisdom of vicariaat en van de plaatselijke begeleiders.

Het laatste deel van deze brochure volgen nog een aantal pastorale suggesties en aandachtspunten: over het onthaal van het koppel, het voorbereidingstraject, mogelijke werkvormen voor de samenkomsten rond de drie stappen, de belangrijke rol van de begeleiders en de integratie in de plaatselijke geloofsgemeenschap.

Bestellen

Liefde en geloof verbinden - Op weg naar een kerkelijk huwelijk, nr. 42 in de nieuwe reeks Verklaringen van de bisschoppen van België, is een uitgave van Licap – Halewijn, Brussel, mei 2018, ISBN versie NL: 978-94-6196-152-5 en kost 4 euro. Bestellen kan in de liturgische boekhandels, via de webshop op Kerknet, telefonisch op het nr. 02 507 05 05 en via bestellingen@halex.be.

Bron: Kerknet

Boekenplank • Don Bosco Media, • geplaatst op 07 mei 2018