Brief van de provinciaal 2018-2019/02

Onze provinciaal, Wilfried Wambeke, brengt mededelingen uit onze provincie. Het Muhaziproject krijgt een nieuwe wending, daarnaast komen ook persoonlijke reflecties en enkele personalia aan bod.

Beste medebroeders

Als jullie deze brief ontvangen, zijn we net terug uit Turijn met de mensen van de provinciale diensten (Magda, Patricia, Anne-Mie, Johan, Marc, Peter, Omer). Magda droomde er van ooit de Don Boscocursus te mogen volgen bij Don Bosco Vorming & Animatie. Twee jaar geleden was het zover. Ze genoot volop van alles wat ze mocht leren over “onzen Don Bosco”, zoals zij dat gewoonlijk zegt. Maar dat vond ze niet voldoende. Ze wilde ook haar collega’s nog meer vertrouwd maken met dat boeiende verhaal van Don Bosco en maakte haar eindwerk voor de cursus in functie van een reis naar Turijn. Ze kon de hele ploeg die verbonden is met de provinciale diensten motiveren mee te gaan. We verkenden Annecy (Franciscus van Sales, 1567-1622), Turijn en omgeving (Don Bosco, 1815-1888) en Mornese (Maria Domenica Mazzarello, 1837-1881). We begeleidden samen deze reis, maar op Colle Don Bosco en in Valdocco was het vooral Magda die op een aanstekelijke wijze getuigde van haar doorleefde salesiaanse bezieling. Deze reis was ook een gedroomde kans om nog eens mijn 88-jarige vader Antoon mee te nemen. Zo kon hij de 15 Turijn-Mornesereizen die hij meemaakte met moeder zaliger nog eens herbeleven. Voor de hele groep werden het onvergetelijke dagen, die we graag aangeboden hebben als waardering aan de mensen die achter de schermen van onze provincie hard werken om veel ongeziene zaken vlot te laten verlopen en de werking van onze huizen te ondersteunen. In Mornese hadden we het geluk een tijdlang te kunnen spreken met de Algemene Moeder van de zusters, zr Yvonne Reungoat. Ze vertelde hoe fascinerend het is te zien hoe Don Bosco en Maria Domenica Mazzarello in deze tijd en wereldwijd nog altijd het hart van jonge mensen raken en hen oproepen om van hun leven iets moois te maken. “Dat is heilig-zijn,” besloot ze.

Muhaziproject in Rwanda

Onze provincie maakt deel uit van een wereldwijde congregatie. Dit danken we aan Don Bosco die ons een missionaire opdracht meegaf. Daarom zijn heel wat salesianen van hieruit vertrokken om zich elders in de wereld voor jongeren te engageren. Vandaag komen er jonge missionarissen naar ons met dezelfde opdracht en bezieling. Kan Vlaanderen niet langer zijn zonen uitzenden? Binnenkort in elk geval wel een dochter … Misschien ook wel een teken van de tijd. In januari vertrekt Colette Schaumont als leken-missionaris naar de provincie AGL (Afrique des Grands Lacs: Rwanda-Burundi-Uganda). De voorbije twee jaar bracht ze telkens een maand in Rwanda door om er salesiaanse vorming te geven. Ze startte er samen met die provincie het Muhaziproject om ook daar een navormingscentrum op te richten. Uit deze samenwerking groeide een vraag om voor een langere periode een engagement aan te gaan. Colette heeft in Don Bosco Vorming & Animatie met haar team vele jaren mooi werk verricht. Het is met grote dankbaarheid dat ik dit mag schrijven. Nu wil ze haar expertise en salesiaanse bewogenheid ten dienste stellen van deze provincie in volle expansie. Wij steunen haar in dit engagement. Het is voor ons een teken van solidariteit en samenwerking tussen onze provincies. We wensen haar veel geluk bij deze zending.

Personalia

Onze Nederlandse medebroeder Henk Erdhuizen werkt al enkele tientallen jaren als missionaris in Bolivia. Hij behoorde echter nog steeds tot onze provincie. In overleg met Henk en met de provinciaal van Bolivia besloten we hem te laten overgaan naar de provincie waar hij al zo lang werkzaam is. We wensen hem Gods zegen en alle goeds in zijn werk met de jongeren van Santa Cruz. En uiteraard blijft hij altijd welkom in onze provincie.

Zieke medebroeders

Guido Icket, van de gemeenschap van Oud-Heverlee, is voor een grondige controle opgenomen in het ziekenhuis. Joseph Gevaert, eveneens van Oud-Heverlee, was de voorbije week enkele dagen in het ziekenhuis om zijn medicatie op punt te stellen. Onze medebroeder Marcel Boudrez van de gemeenschap in Gent verhuisde naar het Woon- en Zorgcentrum Zonnehove in St.-Denijs-Westrem.

In gebed verbonden met onze dierbare overledenen

Een paar dagen geleden zou Ko (Jacobus) Sturkenboom, die op 26 augustus 2018 overleed, 83 geworden zijn. Deze minzame, hulpvaardige medebroeder was vooral actief in het parochiewerk, eerst in Den Haag en dan vele jaren in Apeldoorn. Typerend was zijn aandacht voor de meest kwetsbare mensen. In al zijn eenvoud stond hij met salesiaanse hartelijkheid dicht bij de zieken en bejaarden. Ook de scouts lagen hem na aan het hart. De laatste jaren lukte het allemaal niet meer zo goed. Daarom verhuisde hij naar het verzorgingshuis te Wijchen, waar verscheidene van zijn medebroeders verblijven. Een bijzonder mooi moment was de ziekenzalving, enkele dagen voor zijn dood. Voor de familie en de aanwezige medebroeders werd het een intens en aangrijpend afscheid-nemen. Moge de goede God zijn trouwe dienaar Ko nu voor altijd bij zich hebben in de eeuwige heerlijkheid.

Roger Scheerlinck, een schoonbroer van Pros Lievens, is gestorven op 5 september 2018. Op zaterdag 8 september 2018 werd een oom van Frank Ginneberge ten grave gedragen, en op 13 september 2018 werd Alda Vanbuel, een zus van Mgr. Bert, begraven in Zolder (Boekt). Uit Nederland kregen we twee meldingen. In Volendam overleed mevrouw G. Zwarthoed-Tol, een schoonzus van onze missionaris Dick Zwarthoed die in Kinshasa (Congo) werkzaam is. Tevens werd afscheid genomen van mevrouw Stien van Eerden-Klomberg, een zus van onze overleden medebroeder Henk Klomberg (die missionaris was in Congo en Rwanda). Aan alle betrokken families bieden wij onze christelijke deelneming aan. We wensen sterkte toe aan al wie afscheid moest nemen van een dierbare en we bidden dat de overledenen voor altijd geborgen mogen zijn in Gods oneindige liefde.

In salesiaanse verbondenheid


Wilfried Wambeke sdb

Provinciaal

Wilfried Wambeke, sdb • Salesianen van Don Bosco, Provincialaat salesianen • geplaatst op 16 september 2018