Jongeren: DB Groenveld

 

De zustergemeenschap van Don Bosco Groenveld, in Heverlee, zet op verschillende manieren haar deuren open voor jongeren. Zo willen ze jongeren graag de kans geven een jaar lang in hun gemeenschap mee te leven en organiseren ze maandelijks ook een open weekend.

 

EEN JAAR DAT EEN LEVEN WAARD IS

Met dit meeleefinitiatief richten de zusters van Don Bosco zich tot jongeren, net afgestudeerd of aan het werk, die op zoek zijn om hun eigen levensproject vorm te geven. In een aangename sfeer en vanuit een eenvoudige, hartelijke levensstijl kun je er een jaar lang in de gemeenschap meeleven. In die tijd kun je groeien naar een keuze om als gelovige je leven uit te bouwen. Naast een (bijvoorbeeld halftijdse) beroepsactiviteit, kun je via vorming, gesprek, een engagement bij kinderen of jongeren, praktische inzet in de leefgemeenschap, gebedsmomenten... jezelf leren kennen, je mogelijkheden verkennen, de gelovige dimensie verder ontwikkelen en groeien naar een levenskeuze.

 

OPEN WEEKENDS

De open weekends richten zich tot 'jongeren', tussen 18 en 35 jaar, die geraakt zijn door het mysterie van het leven en vermoeden dat God hiermee te maken heeft. Deze weekends helpen je dit geraakt-zijn verder te verrijken door stil te vallen en je eigen leven te toetsen aan het evangelie.

De weekends beginnen telkens op vrijdag om 18.30u en eindigen op zaterdag met een stemmige eucharistieviering om 17.30u en een broodmaaltijd om 20.00u. Voor jonge gezinnen is het mogelijk enkel op zaterdag deel te nemen, van 9.45u tot 20.00u. Er wordt voor kinderopvang gezorgd.

 

Meer info over beide initiatieven vind je bij: