Don Bosco Vlaanderen: internaten

 

Aan een aantal Vlaamse Don Boscoscholen is eveneens een internaat verbonden. Zij staan paraat voor kinderen of jongeren na de schooluren. Typerend voor de salesiaanse internaten is dat ze gericht zijn op de integrale ontwikkeling van elke jongere. Dit doen ze door studiebegeleiding aan te bieden, maar ook een volledig gamma aan ontspanning, spel, activiteiten...

 

In een hartelijk leef- en familieklimaat willen de opvoeders van de internaten jongeren opvoeden tot de vier salesiaanse opvoedingsdoelen: vrijheid, verantwoordelijkheid, verbondenheid en zingeving.

 

De verschillende internaten zijn: